RUB
Minyarskij prokatno-termicheskij zavod, OOO tại Minyar | Cửa hàng trực tuyến Minyarskij prokatno-termicheskij zavod, OOO Minyar (Nga)
Platinum

Minyarskij prokatno-termicheskij zavod, OOO

Quầy trưng bày
Tấm thép carbon mõng,  cán nguội
Tấm thép carbon mõng, cán nguội
Tấm thép mõng có độ bền cao,  cán nóng
Tấm thép mõng có độ bền cao, cán nóng
Sutunka ЭИ878Ш х / с theo TU 14-1-2186-77
Sutunka ЭИ878Ш х / с theo TU 14-1-2186-77
Tấm kim loại cán
Tấm kim loại cán
Sutunka EP609-sh, x / s theo TU14-12271-2004
Sutunka EP609-sh, x / s theo TU14-12271-2004
Sutunka EP718id x / s theo TU 14-1-1059-2004
Sutunka EP718id x / s theo TU 14-1-1059-2004
Sutunka EI868-sh / s theo TU 14-1-11747-76
Sutunka EI868-sh / s theo TU 14-1-11747-76
Sutunka ЭИ712 х / с theo GOST 11268-76
Sutunka ЭИ712 х / с theo GOST 11268-76
Sutunka ЭИ811 х / с theo GOST 5632-2014
Sutunka ЭИ811 х / с theo GOST 5632-2014
Sutunka VNS16-Sh x / s theo TU 14-1-3405-2007
Sutunka VNS16-Sh x / s theo TU 14-1-3405-2007
Sutunka 40X13 x / s phù hợp với GOST 5632-2014
Sutunka 40X13 x / s phù hợp với GOST 5632-2014
Sutunka 12X13 x / s phù hợp với GOST 5632-2014
Sutunka 12X13 x / s phù hợp với GOST 5632-2014
Tấm thép carbon mõng,  cán nguội
Tấm thép carbon mõng, cán nguội
Tấm thép mõng có độ bền cao,  cán nóng
Tấm thép mõng có độ bền cao, cán nóng
Sutunka ЭИ878Ш х / с theo TU 14-1-2186-77
Sutunka ЭИ878Ш х / с theo TU 14-1-2186-77
Tấm kim loại cán
Tấm kim loại cán
Sutunka EP609-sh, x / s theo TU14-12271-2004
Sutunka EP609-sh, x / s theo TU14-12271-2004
Sutunka EP718id x / s theo TU 14-1-1059-2004
Sutunka EP718id x / s theo TU 14-1-1059-2004
Sutunka EI868-sh / s theo TU 14-1-11747-76
Sutunka EI868-sh / s theo TU 14-1-11747-76
Sutunka ЭИ712 х / с theo GOST 11268-76
Sutunka ЭИ712 х / с theo GOST 11268-76
Sutunka ЭИ811 х / с theo GOST 5632-2014
Sutunka ЭИ811 х / с theo GOST 5632-2014
Sutunka VNS16-Sh x / s theo TU 14-1-3405-2007
Sutunka VNS16-Sh x / s theo TU 14-1-3405-2007
Sutunka 40X13 x / s phù hợp với GOST 5632-2014
Sutunka 40X13 x / s phù hợp với GOST 5632-2014
Sutunka 12X13 x / s phù hợp với GOST 5632-2014
Sutunka 12X13 x / s phù hợp với GOST 5632-2014
Liên hệ

Địa chỉ

Nga,  Cheljabinskaja provinces,  Minyar,  456007,  st. Sovetskaya, house 10

Thủ trưởng

Sergej Stepanovich Bojko

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Trang web:
LiveInternet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Minyarskij prokatno-termicheskij zavod, OOO. Tất cả thông tin về Minyarskij prokatno-termicheskij zavod, OOO tại Minyar (Nga).